Varžų ir izoliaciniu varžų matavimai

varžu matavimai

Varžų matavimai:

  • Įrenginių įžeminimo (įnulinimo) varžų matavimai.
  • Įžeminimo įrenginių ir įžemintuvų varžos matavimai.
  • Grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų varžos tikrinimas.
  • Apsauginių laidininkų vientisumo tikrinimas.
  • Grandinės fazė nulis parametrų iki 1000V įtampos įrenginiuose matavimas.
  • Dujų katilų prijungimo taško varžų matavimai.

Izoliacijos varžų matavimai:

  • Elektros įrenginių izoliacijos varžos matavimai.
  • Iki 1000V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimai.
  • Iki 1000V įtampos daugiagyslių kabelių, rankinių elektros įrankių izoliacijos varžos matavimai.